Oferta

  • uszczelnienia konstrukcji w systemie bezpowłokowym “biała wanna”
  • projektowanie systemów hydroizolacji
  • uszczelnienia konstrukcji przy użyciu inikecji ciśnieniowych
  • naprawy konstrukcji
  • uszczelnienia natryskowe i powłokowe
  • uszczelnienia zbiorników
  • sklejanie rys na stropach
  • izolacje powłokowe z membran i mat bentonitowych